GT 18 A, pracovní plošina rameno-teleskopická

Al. pracovní koš
Zásuvka 230V v pracovním koši standardně
Jednoosý podvozek přívěsu s kulovým závěsem, nájezdovou brzdou, stavěcí brzdou, opěrným kolečkem, couvací automatikou a držákem generátoru. Max. rychlost 80 km/hod.
El.-hydraulické jemné proporcionální řízení všech pohybů
Jediná ovládací páčka s křížovým ovládáním a automatickým vracením 0. polohy spolu se STOP - tlačítkem na ovládacím panelu
4 výložníky s hydraulickým ovládáním, sklápěné jednotlivě
El. ovládání otáčení bez omezení rozsahu
El. kontrola postavení výložníků (koncové spínače u čepů sklápění všech výložníků)
Přesná libela pro spolehlivé vyrovnání polohy plošiny pomocí výložníků
Nouzové spuštění plošiny při výpadku zdroje pomocí ruční pumpy
Koncový spínač v 0.poloze (zabraňuje chybné manipulaci - otáčení v 0. poloze)
Světelné kontrolní diody sepnutí hydraulických ventilů
Spolehlivé ovládání polohy koše pomocí dvojčinných hydraulických válců
Spolehlivé zakrytí hydraulických hadic a el. kabelu u teleskopického výložníku
Podrobná technická dokumentace s návodem k obsluze a údržbě vč. revizní knihy

2